Kolkkala.net ja Rautanen.net sivujen ylläpito on lopetettu

Kiitämme sivuja kohtaan osoittamastanne mielenkiinnosta
Pentti ja Riikka Loukonen

Tietoa Kolkkalan ja Rautasen kylästä löytyy kyläkirjoista

                                     35 €                                                                                        40 €
Kirjoja saatavana:
Pentti Loukonen 040-759 2286